torsdag den 16. november 2017

Nyt blod i Anime Kitas bestyrelse

Lørdag den 14. oktober afholdte Anime Kita ekstraordinær generalforsamling. Her blev der valgt en ny formand, næstformand samt et nyt menigt bestyrelsesmedlem.

Anime Kitas bestyrelse fra højre: formand Hamun Farzinia, næstformand Chriss Klose Mortensen, kasserer Jesper Bæk Møller Pedersen, menigt medlem Anders Gammelgård-Larsen og menigt medlem Louise Vangsted.


I dette blogindlæg kan I læse lidt om to af de nyvalgte, deres og den samlede bestyrelses visioner og forhåbninger for Anime Kitas fremtid - herunder og Kita Con.


Hvorfor valgte du at stille op til Anime Kitas bestyrelse? Hvad ønsker du at bidrage med til foreningen?
Hamun Munikiki (formand):
Jeg stillede op til formand for at kunne gøre en forskel for Anime Kita, så vores fællesskab kan trives og gro. Jeg holder selv meget af anime og japansk kultur og vil gerne sikre, at der fortsat vil være et samlingssted for dette i Nordjylland.
Som formand ønsker jeg at bidrage til at gøre foreningen og vores arrangementer attraktive for nye og gamle medlemmer. Jeg vil gerne fremtidssikre foreningen og forsøge at trække flere frivillige til.

Louise Vangsted (menigt bestyrelsesmedlem):
Jeg har været medlem siden 2009 og har kunnet se foreningens udvikling på godt og ondt.
I løbet af de sidste par år har vi mistet en god del af de ældre og mere erfarne medlemmer, hvorfor jeg mener at kunne se, at medlemmernes støtte generelt er forringet, og deltagerantal til arrangementer er faldende.
Jeg håber på – som en af ”veteranerne” i Kita – at kunne være med til at hjælpe foreningen tilbage til et stadie lignende dens storhedstid, så foreningen fortsat kan bestå og bringe medlemmer (gamle som nye, ældre som yngre) glæde og samvær – og forhåbentlig være med til at erhverve foreningen nye medlemmer og voksende støtte.


Hvad er jeres vision for Anime Kita fremadrettet? Hvordan ønsker I, at foreningen skal udvikle sig? 
Vi vil gerne skabe skabe mere sammenhold i foreningen blandt frivillige og almene medlemmer i fællesskab. Dette vil vi opnå ved at lytte til vores medlemmer, afholde arrangementer på et realistisk niveau. Vi vil fokusere på foreningens kerneværdier, herunder hygge, sjov, brætspil m.m. og på den måde skabe et mere samlet miljø, hvor ligesindede personer kan dele deres interesser. I fremtiden håber vi at udbrede foreningen og øge medlemstallet gennem større begivenheder.

Hamun kommenterer:
Personligt vil jeg gerne have, at Anime Kita er et centralt samlepunkt i Nordjylland, for de ovenstående interesser, og forhåbentlig i fremtiden også sørge for at folk bliver interesseret i at holde Anime Kita kørende.

Louise kommenterer:
Jeg ønsker, at Kita skal fortsætte som en forening med et fornuftigt medlems-/deltagerantal til arrangementerne, så vi kan afholde træf og/eller conventions, der er succesfulde både for deltagerne og for foreningen rent økonomisk og omdømmemæssigt.


Hvordan står det til med jeres råd? Hvad er planerne for dem fremadrettet? Hvordan vil I rekruttere nye frivillige til dem?
PR-rådets opgaver vil varetages af bestyrelsen, da mange af beslutningerne overlapper. Det er også for at undgå misforståelser i mundtlige aftaler, der bliver lavet.

Teknik-rådet er udfordret, da det er svært at finde kvalificeret hjælp. Vi har undersøgt hvilke tekniske funktionaliteter, vi vil have forbedret, og leder efter muligheder for at løse disse.

Chibi-rådet og de månedlige chibi-arrangementerne vi afholder, kører rigtig godt. Vi kan altid bruge flere frivillige, men dem der sidder i rådet gør et rigtig godt stykke arbejde.

Plan-rådet kræver en smule omstrukturering, og vi skal afklare spørgsmål ift. conventionens størrelse og udformning. Vi har fået nye medlemmer i plan-rådet efter den ekstraordinære generalforsamling, og vi har set på hvilke ansvarsområder der er mest essentielle for en god convention.

Event-rådet er parat til at starte op igen så snart datoen for Kita Con fastlægges.

Vi arbejder på at gøre rådene endnu mere attraktive og engagerende, så flere medlemmer bliver interesseret i at deltage i planlægningen af vores fælles aktiviteter. Derudover vil vi også tage personlig kontakt til tidligere frivillige. Det er især plan-rådet og teknik-rådet, vi fokuserer på i øjeblikket.


Præcis hvordan vil I gøre rådene mere attraktive og engagerende?
At være medlem af rådene af Anime Kita er engagerende, fordi man bliver involveret og får indflydelse, på de ting vi foretager i foreningen. Man får mulighed for selv at komme med ideer til arrangementer og føre dem ud i livet.
For at gøre rådene mere attraktive starter det med en god organisering og realistiske forventninger. Hermed føler medlemmerne i rådene ikke, at de bliver overbebyrdet, men i stedet er det lysten der driver arbejdskraften. Rådsformændene har ansvar for at skabe god stemning der spejler sig udadtil.


Anime Kita har haft dalende medlemstal. Hvordan vil I tiltrække nye medlemmer? Hvor bredt vil I søge nye medlemmer?
Facebook, manga/anime-grupper på Facebook, til andre conventions samt i daglig omtalte. Rent geografisk vil det give mest mening at søge nye faste medlemmer i Nordjylland, hvorimod der til Kita Con kan forsøges at trække interesserede til fra hele landet.
Interessemæssigt vil vi fortsat fokusere på anime, manga og japansk popkultur, men relaterede interesser som brætspil, videospil og generel nørdkultur satser vi også på, da det også fylder meget indenfor miljøet.

Anders kommenterer:
Vi har længe ville samarbejde med TRoA i Nørresundby. I chibi-rådet er disse tanker endelig begyndt at blive til handling, og vi forsøger at afholde enkelte tvær-arrangementer.

Louise kommenterer:
Personligt er jeg færdiguddannet til folkeskolelærer til sommer og kan reklamere for/rekruttere til foreningen gennem mit arbejde med børn og unge.


Kommer I til at ændre på kontingentprisen? 
Vi har ikke i sinde at ændre kontingentprisen i øjeblikket, men det kan være, at det ændre sig i fremtiden.


Hvad er jeres vision og ambitioner mht. Kita Con 2018? Er planlægningen begyndt?
Da Kita Con 2017 blev aflyst, så var vores fælles tanke, at ”Vi skylder deltagerne en ordentlig Con”. Dette har ikke ændret sig, men det er ikke ensbetydende med, vi sigter efter at afholde en convention i samme størrelse og udformning som andre store conventioner i Danmark. I stedet er vores klare mål at afholde en velfungerende Kita Con og skabe en hyggelig og god oplevelse for deltagerne. Vi vil gerne genskabe den stemning, som Kita Træf i sin tid blev forbundet med. Planlægningen til Kita Con 2017, som blev aflyst, er flyttet til 2018.


Hvordan foregår planlægningen?
Vi afholder regelmæssige møder for både at afklare status på opgaver og hjælpe hinanden på tværs af ansvarsområder. Fremadrettet vil vi afholde månedlige møder/arbejdsdage, så der kommer en mere fast struktur.
Fokus bliver at få skabt en stemning ved vores convention, som var lignede den vores medlemmer oplevede ved de gamle Kita Træf. Det var noget vores medlemmer savner. Dette vil vi opnå ved at anskaffe de rette arrangører i god tid og være på forkant med nogle af de punkter, der gik skidt i 2016 og 2017. Derudover ønsker vi at søge arbejdskraft fra andre foreningskredse, så vi opnår erfaring og gensidig PR.


Hvilke tanker gør I jer mht. budgettet for Kita Con 2018?
Kita Con 2018 nedskaleres til et mere realistisk budget, og vi sigter i første omgang efter 50 deltagere foruden frivillige.

mandag den 30. oktober 2017

Til KōyōCon for 1. gang med håb om at møde ligesindede

Her i mit andet optaktsinterview har jeg haft fat i endnu en kommende førstegangs-deltager til KōyōCon. Kim er 28 år og bor på en gård sammen med sin kone, hvor han også har tre heste. Til dagligt arbejder han som smed/rejsemontør og er selvstændig. "Ikke just erhverv hvor man finder ligesindede med fælles interesse," fortæller han. Med håb om at finde nye bekendtskaber at dele interessen med drager han altså af sted til sin første KōyōCon. Kim har desuden meldt sig som gopher og skal altså være frivillig hjælper under connen. 


Hvordan opdagede du KōyōCon?
Facebook ret random, og så havde jeg hørt et par veninder snakke om det. :)


Hvor langt rejser du for at komme til KōyōCon, og hvad betyder afstanden for dig?
Ca. 177 km. Afstanden betyder ikke det vilde. Jeg har bil, og selv hvis jeg ikke havde, kommer man jo ikke ud og opleve verden uden at skulle rejse. Jeg er som sagt rejsemontør til hverdag og er i mange lande. Så dette er i min verden bare en minitur. :D


Hvad synes du om priserne for at deltage?
Jeg kan ikke huske prisen, et par hundrede vist, og det er jo ikke mere end en tur eller 2 på McD alligevel. Som gopher får jeg så vist endda også returneret min billet, så det koster praktisk talt ikke noget.


Hvordan er dine forventninger til KōyōCon 2017?
Jeg har aldrig oplevet KōyōCon. Så jeg går lidt ind i det uden forventninger, så jeg ikke ender med at blive skuffet. Jeg tror først, jeg ville have forventninger anden gang, jeg tager afsted til noget.


Hvad synes du om udvalget af events til KōyōCon?
For mig virker det som om, der er en masse. Hvordan jeg lige får det til at gå op med min vagtplan, har jeg ikke rigtig styr på endnu.


Er der nogen bestemte events, du gerne vil deltage i? 
Jeg har ikke lagt mig en plan ang. event og sammenlignet med min vagtplan, men jeg regner med at gå rundt og tage det, som det kommer, mht. hvad der fanger mig. :)


Havde du mulighed for at få indflydelse på udformningen af din vagtplan?
Ja, de spurgte, hvad jeg helst ville. Så lidt indflydelse har jeg da haft. Jeg lagde vægt på mine fysiske kompetencer med at slæbe ting etc.


Hvad synes du om de annoncerede gæster? Havde de nogen indflydelse på din beslutning om at deltage til KōyōCon?
Nej, det kom først, bagefter jeg havde købt billet osv. Jeg købte billet 1. juni i forbindelse at de første 250 billetter, som var billigere, kom ud.


Hvorfor har du valgt at melde dig som frivillig hjælper?
For at få connen til at fungere og få gode oplevelser. Intet bliver serveret på et sølvfad i min verden. Hårdt arbejde skulle gerne give mig gode sociale forbindelser, og at se andre glade og hygge sig er også en faktor, jeg sætter pris på


Hvor meget betyder goderne ved at være frivillig for dig?
Det er selvfølgelig fedt, men ellers havde jeg bare betalt selv. Jeg var i gang med at undersøge vandrehjem, før jeg opdagede det med sovesalen.


Er der nogen af opgaverne som frivillig, du foretrækker?
Jeg foretrækker det fysiske arbejde, transportdelen og at hjælpe med opsætning af stole og nedtagning, og hvad vi ellers skal om torsdagen, når vi begynder klargøring. Det er min styrke. Alt det med at være frontfigur, er der heldigvis andre, der er bedre til. :)


Hvad synes du om den forventede mængde arbejde, man skal lægge som frivillig?
Jeg er en hårdt arbejdende bondeknold,  så at arbejde lange dage er praktisk talt mit liv. Jeg tror, jeg ville kede mig ellers. :)


Hvad siger din kone til, at du skal til KōyōCon?
Hun har intet imod det, tværtimod syntes hun, det er fint, jeg kommer ud og lave andet end at arbejde. Hun vil ikke holde mig tilbage, når jeg hele tiden tager hende med rundt til stævner og lignende heste relaterede ting. Senest har jeg sendt hende på et krydstogt, jeg vandt i biospil, til Norge med en veninde, mens jeg tog til Sverige og arbejdede.

torsdag den 26. oktober 2017

Til KōyōCon for 1. gang - venner og cosplay lokker

Jeg har ikke så meget tid til blog lige pt. men I skal dog ikke snydes helt for lidt optakt til den kommende KōyōCon.

Her i dette blogindlæg kan I møde Daniel, som i fanmiljøet måske er bedre kendt som Joe Ker. Han kan også findes på Facebooksiden Weepingclovn Cosplays.

Daniel har tidligere besøgt både Genki, J-Popcon, SVScon, Copenhagen Comics samt Hydracon, og nu er turen så kommet til KōyōCon.
Daniel er 29 år og bor i Lystrup uden for Århus. Han har altså en 50 min i bil til Grenå, hvor KōyōCon afholdes.

Daniels interesser er mest vestlige tegneserier - favoritten er Batman. Han ser mange film og serie, og så kan han også lide Star Wars. Det er altså ikke japansk popkultur, der lokker ham til KōyōCon.


Hvordan hørte du om KōyōCon? 
Jeg har hørt det nævnt et par gange i forbindelse med andre cons, som jeg har været med til.


Hvorfor har du valgt at deltage i år? Skal du følges med nogen?
Jeg besluttede at tage med, da en af mine sjællandske venner, som jeg ikke ser så ofte, spurgte om jeg kommer.
Jeg følges med min forlovede, Josephine Roesdahl, og forhåbentlig en anden ven.


Ville du også være taget til KōyōCon, hvis du ikke havde nogen at følges med?
Mange af mine con venner kommer, så jeg ville nok være taget alene med for at mødes med dem, men hvis der ikke kom nogen jeg kendte, ville jeg nok ikke tage alene afsted.


Hvordan er dine forventninger til KōyōCon 2017?
Jeg har ikke som sådan forventninger, andet end at få set en masse venner, få en masse nye, og generelt have det sjovt!


Hvordan tror du, at KōyōCon er i forhold til de andre conner, du har besøgt?
Jeg håber, at der er lige så god og hyggelig stemning som de conner, jeg har været med til før (SVS, Genki, J-Pop, Copenhagen Comic Con og HydraCon).


Hvad synes du om udvalget af events til KōyōCon 2017? Er der nogen events, du bare må deltage i?
Jeg tager mest til conner for at ses med venner, cosplaye og kigge på boder. Så der er ikke som sådan nogle events, jeg planlægger at deltage i.


Hvad synes du om priserne for at deltage?
Jeg planlægger kun at komme om lørdagen, og 150 kr. synes jeg bestemt ikke, er slemt. :-)


Hvad betyder afstanden til KōyōCon for dig? 
Det betyder rigtig meget for mig, at det ligger så tæt på Århus! Det er dejligt for en gangs skyld ikke at skulle køre i flere timer for at komme til con på Sjælland.


Hvad synes du om konceptet med de indsatte conbusser? Ville du benytte dig af dem, hvis de også kørte om lørdagen?
Jeg synes, det er super smart, men jeg forsøger altid at arrangere fælles kørsel og at låne en bil. Så det er nok ikke noget, jeg ville ende med at benytte mig af. :-)


Hvor stor en rolle spiller cosplay for dig, når du tager til con? Kunne du f.eks. finde på at deltage til en con uden cosplay?
Conner i Danmark er for mig 50/50 at cosplaye og at ses med venner, så det betyder temmelig meget. Danske cons er meget domineret af cosplays, så jeg tror, at jeg ville føle mig lidt usynlig, hvis ikke jeg havde cosplay på. Og så er der jo også så få chancer for at gå rundt udklædt en hel dag. Så det er jo med at gribe den. ;-)


Hvad skal du så cosplaye til KōyōCon, og er det sammen med nogen?
Jeg håber på at blive færdig med et Jedi cosplay, og forhåbentlig bliver vi en tre-fire jedi’s. 


Hvad betyder de annoncerede gæster for dig?
Jeg skal ærligt indrømme, at jeg faktisk ikke vidste, at der kom gæster... jeg er elendig til at holde mig opdateret mht. den slags.


Betyder det så, at du er ligeglad med, at der er indbudte gæster til KōyōCon?
I år var det slet ikke meningen, at min kæreste og jeg skulle have været med til flere conner, men så skulle en masse af vores venner, som vi ikke har set længe, med. Så jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad med de indbudte gæster, det er bare ikke lige dem, der er fokus for vores besøg. :-)

torsdag den 5. oktober 2017

Anime efterår 2017: del 1

Efterårssæsonen er så småt gået i gang. Det er dog stadig uvist præcis hvilke serier, der bliver tilgængelige mht. streaming i Danmark. Jeg vover mig dog stadig ud i at lave en Top 11 over de serier, jeg ser mest frem til her i efterårssæsonen. 


1. 3-gatsu no Lion 2 / March comes in like a lion 2
Jeg går ud fra, at sæson 2 fortsætter, hvor sæson 1 stoppede. Altså bør man ikke springe ind i historien her. March comes in like a lion havde en langsom opstart, men efterhånden som jeg fik set mere og mere af den, blev jeg gladere og gladere for den - både dens historie, dens karakterer og ikke mindst deres relationer til hinanden og udvikling. Jeg glæder mig derfor rigtig meget til at se mere.
Så Crunchyroll må godt lige tage og få annonceret hvilke områder, den bliver tilgængelig i. Wakamin Nordic har den, men jeg foretrækker stadig Crunchyroll.2. Kujira no Kora wa Sajou ni Utau / Children of the Whales
Jeg læste en nyhed om denne serie for nogle måneder - måske endda et halvt år - siden. Den lød så interessant, at jeg allerede dengang satte den på min Plan to watch list. Det sker ret sjældent. Nu har jeg så fået set en trailer, og jeg er vild med landskabsartworket. Det er en flot og dragende verden, som jeg gerne vil lære mere om. Den henleder mine tanker på Laupta - Castle in the Sky. Musikken i traileren herunder er også rigtig smuk. Det nuværende promobillede og beskrivelsen giver mig dog bange anelser. Please lad det her være en serie med noget gods i og ikke bare en haremsserie i en fantasyverden. 
Desværre ser det ud til at Netflix har købt licensen (i hvert fald i USA) og vil gøre den tilgængelig næste år.3. Kino's Journey: The Beautiful World - The Animated Series
I 2003 kom Kino's Journey: en serie på 13 episoder baseret på en light novel serie. Kino's Journey: the Beautiful World - The Animated Series er så vidt jeg kan se, en alternativ udgave - altså en remake. Jeg er ikke bekendt med light novel serien, så for mig er det lige fedt, om det er en remake eller en fortsættelse. Jeg vil gerne se den ligegyldigt hvad. Jeg tror nemlig, at nu hvor jeg er blevet noget ældre, vil jeg sætte mere pris på stemningen og det filosofiske i serien. Jeg krydser fingre for, at der ikke går moe i den.
Crunchyroll har annonceret, at de streamer serien, men ikke i hvilke områder endnu.4. GARO -VANISHING LINE-
Jeg tror godt, at man kan se Vanishing Line, uden at kende til de andre Garo-serier, da de foregår i forskellige universer. Jeg har i hvert fald tænkt mig at kaste ud i det, hvis den bliver tilgængelig. Jeg har dog min tvivl, da det ikke har været tilfældet med de 2-3 forrige Garo-serier. Vanishing Line ser ud til at byde på mystik, action og forhåbentlig nogle interessante karakterer - i hvert fald nogle der kan sparke røv. 5. Just Because
Yush! En original anime! Det sker virkelig sjældent efterhånden. Det må betyde, at de har noget tiltro til serien. At det er et romantisk coming of age drama gør det bare endnu bedre. Billedsiden imponerer desværre ikke i traileren, men det kan jo være bedre i selve serien. Jeg kan også leve med halvdårlig animation, så længe historien er god, og der er nogle interessante og sympatiske karakterer.6. Robomasters The Animated Series
Traileren - og især sangen i den - fik virkelig fyret op i mit "sportsanimehjerte". Det er heller ikke en sportsgren, jeg før har set i en anime. Det nærmeste er vel Robotics:Notes, hvor de også arbejder på en robot, men i en noget anden størrelse hvor serien også udvikler sig mere i en mørk retning.7. Wake Up, Girls! Shin Shou
Wake Up, Girls! var min første rigtige idolanime. Samtidig gav den mig et knap så idealiseret billede af det at være et idol. Derfor kunne jeg godt lide serien. Så jeg regner med, at jeg fortsat skal følge WUG-pigerne på deres rejse mod stjernerne. Jeg er dog ikke begejstret for det nye character design.8. Shoujo Shuumatsu Ryokou / Girls' Last Tour
Jeg fik lidt en Kino's Journey fornemmelse, da jeg så traileren. Disse to piger befinder sig bare helt alene hele tiden. Den virker også til at være lidt mere nuttet, men jeg synes, den skal have en chance. 
Serien kan ses på Wakanim Nordic, hvilket også var grunden til, at jeg blev opmærksom på den.9. Inuyashiki
Det her ser ret underligt ud - og det er fra skaberen af Gantz... Det må jeg se nærmere på.10. Juuni Taisen: Zodiac War 
12 krigere skal kæmpe mod hinanden, indtil der kun står 1 tilbage. Vinderen vil få et ønske opfyldt. Det lyder bekendt, og det er bestemt heller ikke, fordi jeg jubler af spænding over plottet. Der ser ud til at blive mulighed for noget god gedingen action. For mig kommer det dog også især til at afhænge af karaktererne. Hvis der er nogle, jeg finder interessante, kan jeg sagtens nyde en gang battle royal i nye klæder. 
Serien kan ses på Crunchyroll.11. The IDOLM@STER Side M
Starmyu viste mig, at et af mine svage punkter er syngende og dansende bishounen. Ergo skal jeg da tjekke Side M ud, nu vi får en mandlig udgave af IDOLM@STER. Ikke at jeg nogensinde har set nogen af serierne med pigerne. ^^;
Serien kan ses på Crunchyroll.


tirsdag den 3. oktober 2017

Eventrapport: Viborg Animation Festival

I sidste uge løb Viborg Animation Festival - forkortet VAF - af stablen. Ugen igennem var der forskellige arrangementer og udstillinger både rettet imod fagfolk inden for animation og dertil knyttede områder samt hr. og fru Danmark og deres børn. Morten og jeg drog af sted om lørdagen, da det var den dag, der passede bedst med vores arbejdstider og de ting, vi gerne ville opleve.


Som noget nyt havde filmfestivalsdelen bredt sig uden for Viborg - og ud over selve festivalugen. Der blev således vist gratis animationsfilm i både Herning, Struer, Århus, Randers og Ry. Den populære Your Name kørte i alle fem byer. Derudover kunne Øst for Paradis i Århus også byde inden for i mørket til japanske kortfilm, imens Apollon Struer også viste Minder fra i går lavet af Studio Ghibli. 
Fotorama i Viborg var spækket med film både til børn men også unge og voksne. Der var japanske klassikere heriblandt Akira, Princess Mononoke og Min nabo Totoro, samt ret nye film så som In This Corner of the World og Blame!. 

Fotorama lagde dog også sal til andet end almindelige animationsfilm. I sal nr. 5 kunne man opleve Solar Walk. Screenshottet herunder er taget fra festivalens program.


Det kostede 150 kr. at komme ind og se Solar Walk. Der var ingen forudbestilte pladser, men Morten og jeg fik os et par gode nærmest midt i. Solar Walk spillede både fredag og lørdag - begge dage var udsolgte. Jeg vurderer, at det mest var folk på 25-50, der så forestillingen om lørdagen, men der var da også et par teenagere og børn imellem. 

Jazzorkestret og de to vokalister havde plads på gulvet foran lærredet. Bassen stak lidt op, men jeg følte ikke, at det var til gene. På lærredet tonede animationen frem. Filmen indeholdt hverken lydeffekter eller tale. Alt lyd var live i form af musik og sang. 

Det var en meget surrealistisk og speciel film. Jeg havde forventet en smule mere sammenhæng og måske noget mere historie, hvor vi rejste fra A til B. Det var dog en rigtig flot film med flydende animation. 

Musikken kørte meget i de samme toner, hvor mange passager også blev gentaget flere gange. Her kunne jeg godt have brugt lidt mere variation. Især fordi filmen netop viste så mange forskellige ting.

Samlet set vil jeg dog stadig sige, at det var pengene værd, fordi det var så anderledes en oplevelse. 


Efter Solar Walk krydsede vi vejen og gik de 50 meter over til Kasernehallen, hvor Immersion - Game Expo foregik. Da jeg trådte ind i hallen, blev jeg en smule skuffet. Jeg havde forventet, at der ville være meget mere gang i den. Vi nåede igennem det hele på 30-40 min. Dette betød dog også, at vi ikke gad vente på, at cosplayshowet skulle starte, så det gik vi glip af. 


Vi søgte i stedet ind mod Hjultorvet. Først fik vi noget at spise og så gik vi på Viborg Museum for at se manga- og animeudstillingen Kawaii & Epikku, som spredte sig over hele 3 etager. Det var en rigtig god udstilling, som viste mange forskellige stilarter - gamle såvel som nyere. 


Der var også en lille hyggelig biograf, hvor man kunne slænge sig i sækkestole og se animationsfilm. Vi så lidt af Princess Knight - dog på japansk og uden nogen form for undertekster - samt en anden film uden dialog. 

På øverste etage var der også udstillet figurer og lidt andet merchandise. 


Her var der også et kreativt område/bibliotek, hvor man kunne tegne på Buddha boards og læse manga. 


Der var ikke en fastsat pris for at komme ind og se udstillingen. Man kunne bare betale, det man selv ønskede via Mobilpay. Udstillingen får en varm anbefaling med herfra. Den kan man nemlig stadig nå at opleve til og med den 20. oktober. Så se at komme af sted, hvis du bor i området eller gider køre lidt for det.

Vi endte med at bruge flere timer på museet. Så da vi endelig kom ud, havde Expanded Animation udstillingen lukket. Altså måtte vi undvære den. På det tidspunkt var der stadig ca. tre timer til ViMAPP, og det var lang tid at vente, følte vi. Så vi valgte at vende snuden hjemad i regnvejret.

Alt i alt havde vi en god dag til Viborg Animation Festival, og jeg kunne da godt overveje at komme igen næste år. ^^

torsdag den 21. september 2017

Anime sommer 2017: del 2

Yikes. Tiden flyver af sted. Om 1,5 uges tid går efterårssæsonen af nye animeserier i gang. Så lad os derfor kaste et sidste (og faktisk også første reelle) blik på sommersæsonen. ^^;

Jeg startede på 7 serier i sommers, hvoraf jeg fortsat ser 6. Her i indlægget vil jeg kun beskæftige mig med, de serier, jeg fortsat ser, men jeg vil da gerne fortælle, at det er Katsuki/Tounken Ranbu, jeg har droppet.

Episoder set: 10/12
Genrer: comedy, romance
Denne serie er helt klart sæsonens positive overraskelse. Oprindeligt havde jeg faktisk ikke skænket den en tanke, men så læste jeg en preview anmeldelse på Anime News Network, hvor der stod noget med, at man ikke skulle regne med at få Genshiken, men det var stadig en ganske sjov serie. Det fik mig til at tænke, at hvis den bare var hen i nærheden af den retning, burde jeg give den en chance. 

Nu hvor jeg har set 10 episoder, kan jeg sige, at Gamers! er sin helt egen. Der er meget lidt klubaktivitet over den. I stedet byder den på en labyrint af romantiske forviklinger og misforståelser. Lige som man tror, at nu må det hele da blive opklaret, sker der noget uventet. Eps. 6 er et utroligt godt eksempel på dette. 
Gamers! er slet ikke det, jeg forventede, da jeg gik i gang med serien, men nøj hvor har jeg været underholdt hele vejen igennem. Personerne er også sjove og søde på hver deres måde.


Episoder set: 7/12
Genrer: slice of life, fantasy
Er du ude efter en serie med et roligt tempo og en masse lækker mad, er Restaurant to Another World lige noget for dig. Alle episoderne er delt op i to, hvor hver del er centreret omkring en bestemt ret og karakteren, som indtager den. Vi ser, hvordan karakteren kommer ind i restauranten og måske lidt om hendes eller hans baggrund, samt hvordan maden nydes i fulde drag. Foodgasm en masse, kan jeg godt fortælle jer. Mere er der faktisk (desværre...?) ikke at sige om denne serie. Måske med undtagelse af det lille tip, at man ikke bør se den, imens man er sulten.


Episoder set: 5/13
Genrer: fantasy, adventure, drama, mystery
Made in Abyss var en af de serier, som jeg havde størst forventninger til i sommersæsonen. Jeg blev virkelig draget mod verdenen, som historien udspiller sig i.
5 episoder inde, er jeg dog ikke nær så tryllebundet, som jeg havde håbet på. Jeg tror, at det skyldes karaktererne og især hovedpersonen Riko. Jeg ved godt, at vi konstant ser børn drage på eventyr i anime, men på en eller anden måde fungerer det bare ikke for mig her i Made in Abyss. Riko appellerer ikke rigtig til mig, hvilket gør det svært for mig at engagere mig i serien.
Jeg synes dog, at det er godt, at de kommer sted på deres rejse tidliget i serien, og jeg vil gerne udforske mere af The Abyss. Det måtte bare gerne have foregået i et andet selskab. ^^;


Episoder set: 4/12
Genrer: action, mystery
4 episoder inde må jeg indrømme, at Princess Principal ikke har fanget mig for alvor. Baggrunden for historien og karaktererne står vagt for mig, og der er ingen af karaktererne, jeg virkelig godt kan lide - måske fordi vi endnu ikke er kommet helt ind med bagved. Beatrice er dog direkte irriterende (den lille pige med det brune hår på billedet herover). 
Jeg tror også, det er svært for mig at engagere mig i serien, fordi Princess Principal ikke har en tydelig gennemgående historie. Der er hints hist og her til relationer og plot. Vi er selvfølgelig også kun 4 episoder inde, men set med andre briller på er vi altså allerede en 1/3 inde, og serien har ikke vist, hvad den egentlig vil. For mig er det et problem, men det er ikke sikkert, at andre vil have det på samme måde. 


Episoder set: 12/?
Genrer: slice of life, mystery
Discount Natsume... kunne man fristes til at sige... Yoki Apartment minder også om sidste sommers The Morose Mononokean. Det er en gennemsnitlig serie, som sparer på animationen, men ind imellem viser noget hjerte. At det er den serie, som jeg har set flest episoder af, skal altså IKKE tolkes som, at dette er sæsonens bedste serie. Det skyldes kombinationen af, at den startede tidligt, og at jeg ikke ser den sammen med Morten. Jeg ved heller ikke, hvor længe jeg fortsat vil følge serien. 


Episoder set: 8/12
Genrer: drama, comedy
Princippet bag Classroom of the Elite er egentlig interessant nok. Der er så meget, man kunne gøre med det. Man kunne lave noget spændende mystery, noget fedt karakterdrama eller en blanding. I stedet vælger serien desværre at bombardere seeren med fanservice, overdimensionerede bryster samt dumme, naive og idiotiske karakterer, der åbenbart ikke bliver klog af skade. Snapshottet er fra eps. 8, hvor der fortsat er nogle elever, der er overbevist om, at skolen forkæler dem betingelsesløst. SUK! 
Lyspunkterne i serien er selvfølgelig hovedpersonen Ayanokoji og den smukke utilnærmelige Suzune Horikita, som begge rent faktisk har noget hjerne. Forsøget med at give søde og populære Kushida en mørk side, preller totalt af på mig. Kushida var belastende fra start, og den mørke side gør bare, at jeg endnu mindre kan lide hende. 
Jeg følger fortsat serien i håb om, at den vil bruge de sidste fire episoder til en fokuseret story arc, hvor vi ser de fire klasser (og hver deres fremtrædende karakterer) komme mere direkte op imod hinanden. "Spildt potentiale" er dog nok den bedste beskrivelse af Classroom of the Elite, jeg kan komme på i skrivende stund. 

mandag den 21. august 2017

Genki i retrospekt: Victor Alring

Én ting er at opleve Genki som deltager. En anden er at få hele molevitten til at løbe rundt. Som arrangør kan man løbe ind i alle mulige former for komplikationer og problematikker. Udfordringen er så at få det bedst mulige ud af det, så deltagerne mærker det mindst muligt - eller slet ikke. Her i dette blogindlæg, tager jeg jer endnu en gang med om bag Genki i selskab med Victor Alring.

Billedet er taget af Morten Svendsen


Hvordan synes du, at dette års Genki gik sådan overordnet?
Jeg vil sige, omstændigheder taget i betragtning, at det gik udmærket, men kigger man helt pragmatisk på det, så levede Genki 2017 ikke op til den standard, vi normalt sætter, hvilket er meget beklageligt. Vi oplevede flere setbacks bare den sidste måned op til connen, end vi gjorde i 2015 og 2016 sammenlagt.


Hvor mange deltagere var der?
Vi havde 1.981 betalende gæster, mod 2.039 gæster i 2016 og 2.230 gæster i 2015. Vi har dog set en nedadgående trend i mængden af weekendbilletter vi sælger, kontra éndagsbilletter.


Hvad tror du denne trend skyldes? Er det en trend, I vil forsøge at vende?
Hvis jeg skulle give et bud, så tror jeg, det skyldes vores stigende tendens til at ligge størstedelen af vores events lørdag, hvilket efterlader søndag og fredag lidt "tynde" i indholdet. Så det kan ikke rigtigt betale sig at købe andet end en lørdagsbillet. Vi vil derfor forsøge at sprede vores events lidt bedre, så man får mere ud af at være der om fredagen og søndagen.


Hvad fungerede især godt?
Vi indgik et samarbejde med en ny billetleverandør, som vi faktisk har været rigtig glade for. Nogle af vores gæster har også rost, hvor nemt det har været at finde rundt i, i modsætning til andre vi har brugt. 

Mange af vores udendørsevents, især danseevents, har været ekstremt populære, til trods for det nogle gange dårlige vejr. 

Vores frivillige har også gjort et helt fantastisk stykke arbejde, både op til og under connen, og har virkelig været på bolden i år, til trods for at alle vagter blev forlænget med 2 timer.

Billedet er taget af Mathias Egeberg


Hvad skal I have forbedret frem mod næste år?
Der er (desværre) en del ting. Lige nu sidder vi og kigger på en omrokering af lokaler, fx at Expo Hall splittes op, så forhandlerne får hele salen. Alle kunstnere rykkes ind i, hvad der i dag er Otaku Central, og Otaku Central rykker op og bliver en del af Game Room. Det gør, at kunstnerne får mere plads, at vi kan få flere forhandlere med, og at vi får fyldt game room bedre ud. For at bekæmpe støjen prøver vi reducere lyden på de enkelte TV og sætte rumdelere op.

Vi indgår også en dialog med Farum Arena om at få gjort noget ved varme- og fugtproblemet i eventrum 1 & 2 - vi har prøvet få en løsning op at køre siden jeg tog over, og nu skal det altså være.

Vi kommer også til at udvide mere med vores kulturrelaterede events, som er nødt til at gøre et ordentlig comeback, både mht. japansk men nu også koreansk. Vi har i løbet af i år gjort en del af forarbejdet for både kultur- og diskussionsevents, så vi ser frem til, at det bliver realiseret og annonceret.


Der var nogle komplikationer med sovesalene. Det førte bl.a. til, at nogle deltagere blev rykket fra Marie Kruse til Stenvadhallen. Kan du forklare nærmere, hvad der skete?
I korte termer munder det ud i, at Marie Kruse bookede nogen oven i os, så vi ikke fik adgang til vores lokaler om torsdagen, som vi skulle, men først fredag ved middagstid. Så allerede én dag forsinket gik vi en brandrunde, mens vi forberedte sovesalene og opdagede, at branddørene til to af salene ikke havde været ordentligt vedligeholdt og kun kunne åbnes med vold.

Vi ønskede ikke at risikere folks liv og sikkerhed, hvis uheldet var ude, og blev nødsaget til at evakuere salene og sende folk til Stenvadhallen. Vi beklager den gene, det var for gæsterne, og brandmajoren har også haft et stærkt ord med skolen ugen efter, hvorfor vi mener, det er løst til næste år.


Artist Alley har fået noget negativ kritik i år. Dels sad artisterne meget tæt, og dels var bordene ret små. Hvorfor var det endt sådan?
Over 30 borde (dem vi bruger til AA) var forsvundet fra Farum Arena - selv halvagterne kunne ikke finde dem. Vi endte med at tage borde fra andre områder på Farum Arena, fra Marie Kruse, og vi kørte endda helt til Ballerup for at hente borde derfra, da vi ellers ikke havde nok. Derfor endte vi med borde af andre dimensioner end sidste år mange steder.

For at forhindre at dette sker igen, har vi fundet en udlejer, der kan gøre borde klar til os med dags varsel, så vi er forberedte på det større udbud til næste år.Game room virkede ret tomt, fordi det kun var ca. halvdelen af lokalet, der blev brugt. Var det med vilje, så der var en alternativ plads til udendørs aktiviteter i tilfælde af regn? Eller var der andre grunde til det?
Slet ikke - meningen var, at det næsten skulle være fyldt. Vores oprindelige samarbejdspartner for game room valgte dog at tage til et andet event i Sverige, der lå samme dato (ikke Närcon) og havde ikke mulighed for at rykke.

Var det ikke for GEEKcore, havde vi muligvis stået helt uden game room i år, men det var også begrænset, hvad de kunne levere, og mange af skærmene vi modtog var desværre defekte, hvorfor vi ikke kunne sætte vores konsoller til.

Efter i år ønsker vi dog ikke længere at være 100% afhængige af en tredjepart mht. vores digitale game room, da det simpelthen er for sårbart. Vi er derfor begyndt at købe ind til eget udstyr, så en eventuel tredjepart ikke levere hele vores game room men blot bidrager til det, hvor det er nødvendigt.


I år var området foran uden for Farum Arena delt i to, fordi madboderne skulle være uden for connens område. Hvorfor valgte I at gøre det sådan? Hvordan synes du, det fungerede?
Det er en beslutning, jeg traf kort tid efter Genki 2015, så sidste år var det også delt sådan op :)

Årsagerne er mange, men de kan summeres op som følger: 
  • Køerne til madboderne er lettere at administrere, fordi folk ikke står i en stor klump pga. udendørsevents. 
  • Brandsikkerheden er bedre, fordi det der udgør en sikkerhedsrisiko (stegende hed olie, åbne flammer, gastanke, generator) står væk fra en samlet folkeskare. Begge områder bliver derved lettere at evakuere, da mange allerede ER udenfor det indelukkede område. 
  • Forretningsmuligheden for madboderne er større, da de også har mulighed for at sælge mad til forbipasserende, og ikke kun vores gæster. 
  • Strømmen af mennesker er også bedre, siden køerne ikke er lige efter check-in telte, men kan stå lidt længere væk. 
Så fra vores synspunkt har det fungeret ganske fint, hvorfor vi gentog det i år, og nok også kommer til at gøre det til næste år. :)
Billedet er taget af Mathias Egeberg


Fortæl lidt om visionerne for 18+ loungen. Fungerede det, som I havde håbet? Hvordan følte I, at deltagerne tog imod tiltaget?
Vi testede faktisk bare konceptet af i det små, da det er første gang vi har valgt at decideret servere alkohol til Genki, selvom det var i begrænset mængde. Det endte med at blive LANGT mere populært end forventet, og vi endte med både plads- og resursemangel.

Vi regner derfor med at udvide både området, udvalget og indholdet af 18+ loungen til næste år, på baggrund af de erfaringer vi har gjort os i år.


Fortæl lidt om jeres oplevelse med det nye karaokerum. 
Rent overordnet var vi meget tilfredse, men vi så plads til forbedring, blandt andet i tidspunktet det var åbent på. Vi tager derfor en dialog med Asgard Sings, som stod for karaokerummet, om hvilke muligheder der er til næste år, så vi kan gøre området mere attraktivt.


Er planen, at karaoke skal forblive i det samme lokale?
Det er noget, vi kommer til at kigge nærmere på. Jeg kan fx personligt godt forestille mig, at Karaoke kommer til at foregå i eftermiddagstimerne i samme lokale, men måske i nattetimerne i vores 18+ Lounge.


Hvad var din bedste personlige oplevelse til dette års Genki?
Jeg var desværre for det meste "fanget" på mit kontor, hvor jeg løste ad hoc problemer og prøvede at få styr på de sidste regnskaber, så det var ikke så meget, jeg kunne komme ud og se/opleve.

Jeg tror nok, den bedste oplevelse for mig derfor var at genses med nogle venner, jeg ikke har set i meget lang tid, både blandt de frivillige, men også blandt gæster og selv VIPs.


Er der ellers noget, du ønsker at tilføje mht. Genki 2017?
Ja, der er faktisk én ting, henvendt til vores gæster. For de af jer, der var til Genki for første gang i 2017, så håber jeg ikke, at oplevelsen har skræmt jer fra at komme igen - vores standard ligger normalt meget højere, men med den modgang vi har haft i år, har vi gjort det bedste, med hvad vi havde. Så jeg håber, I vil give Genki en chance mere og komme igen til næste år.

For de af jer, der har været til Genki mange gange før og ved, at vi normalt er noget bedre, så se frem til næste år. Jeg har endelig samlet nok data sammen til forhåbentlig at kunne bringe Genki til et helt nyt niveau, og vores frivillige brænder også for chance for at bevise, at de kan gøre meget bedre, så 2018 bliver et fedt år.

Billedet er taget af Mathias Egeberg