onsdag den 26. februar 2014

SVS mangler gophere!

På nuværende tidspunkt ser det rigtig godt ud mht. både tilmeldinger og betalinger til SVS. I skrivende stund er der 612 tilmeldte og 437 betalte. Til sammenligning var der sidste år på samme tid 409 tilmeldte og kun 212 betalte - altså under halvt så mange, der havde betalt. Det er altså lidt vildt at tænke på. Så jeg er skam ikke nervøs for, at der ikke kommer nok til dette års SVS. Lige nu vil jeg også vove at påstå, at vi kommer op på 1000 deltagere igen, men om vi rammer det nye maks. på 1200, det tør jeg ikke sige. 

MEN det er jo ikke kun deltagere, der skal til for at en con kan løbe rundt. Der skal også frivillige hjælpere (gophere) til! Og på den front ser det desværre ret skidt ud lige nu. Vi har ingen statistik at sammenligne med, så det er svært at sige, hvor dårligt det står til sammenlignet med tidligere år, hvor vi jo har fået nok hjælp. Pt. er der dog kun 22 tilmeldte gophere, og vi har fornemmelsen af, at dem der melder sig som gophere typisk er blandt nogle af de første, som tilmelder sig connen. Det forekommer sjældnere at nye, der hører om connen senere, også melder sig til som gophere - men det sker naturligvis. 22 er dog helt klart alt for få. Vi skal gerne op på en 40-50 stykker. 

Blandt de tilmeldte er gode solide gengangerkræfter, som gerne tager fat, så det er godt at se. Nogle gophere er gjort af det stof, hvor de slet ikke kan lade være med at hjælpe til og lave noget. De bliver nærmest rastløse, hvis de ikke er i gang med at løse en eller anden opgave. Disse personer er guld værd, og selvom nogle udfører arbejde for 3-4 mand, så kan de ikke være flere steder på samme tid. 
Jeg forventer på ingen måde, at alle gophere er gjort af dette stof. Bare de udfører de opgaver, de bliver bedt om og møder til deres vagter til tiden. Den slags gophere er også meget nyttige, for der skal jo være nogen til at bemande receptionen hele tiden. 
Jo flere gophere vi har, jo mindre bliver den generelle arbejdsbyrde på hver enkelt. Så hvis du sidder derude og overvejer at blive gopher, men er bange for ikke at få tid til at nyde connen som deltager, så hiv fat i en ven, så I kan melde jer sammen. Dette vil både give jer nogle anderledes conoplevelser og mindske mængde af arbejde per person. 

SVS har to fantastiske gopheransvarlige (Flemming og Jens), som også gør alt for at opfylde eventuelle vagtønsker og hensyn. Man kan f.eks. skrive, at man gerne vil kunne se/deltage i Auktionen eller sidde på vagt med en bestemt person, og så vil de gøre deres bedste for at opfylde det ønske. Vagtplanen er et kæmpepuslespil, men mit indtryk er, at alle gophere har været tilfredse de foregående år. Stor ros herfra til Flemming, som står for det. De bestræber sig desuden på, at hver gopher får 2-4 vagter af forskellig længde. Almindelige receptionsvagter varer 2 timer. Nattevagter tildeles som regel personer, der selv udtrykker ønske om at få dem. Eventvagt, hvor man hjælper til ved et event, varierer meget i længden alt afhængig af eventet, og hvad der behov for hjælp til. Ved nogle skal man f.eks. bare hjælpe med at stille borde og stole klar og ved andre skal man sidde med under eventet som pointtæller også. Som gopher til SVS har man altså en del fritid (hvis man ønsker det). 
Der hvor der er mest tryk på, er helt klart, når check-in åbnes. Dels er der hele tiden mange mennesker, som skal igennem og dels er alle gophere sjældent ankommet på dette tidspunkt. Så der aktiveres alle tilstedeværende. Det kan f.eks. være ved at give folk armbånd på og uddele madbilletter, guide folk hen til sovesalene eller hjælpe til inde i sovesalene, så folk placerer sig de anviste steder.

Så hvad er der sket? Deltagerantallet stiger og stiger, men antallet af gophere har holdt sig på nogenlunde samme niveau de sidste 2-3 år - og i år ser vi så indtil videre et stort fald. Der kommer flere og flere til, men færre der vil hjælpe. :( Jeg ved dog ikke, om det skyldes, at mange af de nye ikke ved, hvordan og hvorledes det foregår. Vi har information på hjemmesiden, man kan afkrydse sig i tilmeldingen som frivillig hjælper, og der har været en informationspost på SVScons Facebookside. Når det kommer til hjemmesiden, kræver det selvfølgelig, at folk aktivt går ind og leder efter informationen, men jeg synes da, at vi serverede den ret nemt på Facebook. Måske kræver det en mere direkte oplysningskampagne. SVS har jo faktisk fået god respons på vores post om, at der søges biografhjælp. Så måske det bare skal skæres mere ud i pap. Det er så også lidt det jeg forsøger med denne blogpost. Oprindelige skulle den bare have handlet om, at SVS mangler gopher, og at jeg undrer mig over det, fordi den samlede interesse for at deltage i connen er steget og steget. Nu blev det dog også lidt af et informationsindlæg omkring, hvordan det er at være gopher til SVS. Jeg håber, at jeg med denne post, kan få overbevidst nogle flere om at melde sig som gopher. Og nu siger jeg det altså: "En con kan ikke løbe rundt uden gophere! Vi har brug for jer."

søndag den 23. februar 2014

J-Popcon: med en arrangørs øjne

Her i mit sidste interview tager Louisa Bech Paulsen os med om bagved. Hun fortæller, hvordan hun selv blev involveret som frivillig og deler nogle minder. Vi kommer omkring, hvordan det er at være arrangør - særligt for Louisa, hvis ansvarsområde er gopherne og receptionen. Der er selvfølgelig også noget om den kommende con. I får også lige links til de tre foregående interviews, som jeg har lavet som optakt til dette års J-Popcon: (de kan dog også findes ude i menuen til venstre under 2014 - februar.)
Debutant i Danish Cosplay Championship
Til J-Popcon for første gang
Til J-Popcon for 7. gang


Hvornår deltog du til J-Popcon for første gang?
Det gjorde jeg helt tilbage i 2006.

Hvorfor valgte du at melde dig som gopher tilbage i 2006?
Det var 50-50 pga. tilbuddet om overnatning, da jeg boede i Jylland og ikke havde nogen jeg kunne overnatte hos, og så pga. at jeg ikke rigtig kendte nogen inden for miljøet. Jeg havde bare siddet og nørdet med manga og anime selv, så da jeg snublede over J-popcon på min færd rundt på nettet, tænkte jeg, det lød spændende og kastede mig ud i det.

Så du meldte dig dels også som gopher, fordi det virkede som en god måde at falde i snak med andre på og få en social omgangskreds?
Ja, det var en del af mit beslutningsgrundlag at få en omgangskreds i miljøet. Men også at jeg tænkte, at det kunne være en oplevelse i sig selv at være gopher.

Hvorfor valgte du at blive arrangør i 2009? Var det nærmest en ”naturlig” overgang fra at være gopher?
Jeg var gopher i 2006 og 2008 (desværre var jeg syg i 2007, ellers ville jeg også have været gopher der). I 2008 fik jeg hurtigt om fredagen mere ansvar end en almindelig gopher, da jeg havde vist, at jeg var god til visse ting, bl.a. at styre receptionen og gophervagtskemaet. Jeg syntes også generelt, det var rigtig sjovt at være med på et lidt andet niveau. Så det var faktisk en ”head hunting” af mig i 2008, hvor jeg startede ud fredag som gopher, og i løbet af weekenden var jeg så hevet ind som arrangør. ;) Så det var en meget naturlig, og fra mit synspunkt også logisk, beslutning, da jeg brændte for det – og stadig gør den dag i dag.

Hvor mange arrangører er I pt., og hvor mange af dem er kommet til op til dette års con?
Vi er ca. 35 stk pt. Jeg vil tro, at en håndfuld stykker af dem er kommet til siden sidste år.

Rekrutteres arrangører kun via den åbne tilmelding/ansøgning eller går J-Popcon også direkte ud og prikker til folk?
Det foregår meget forskelligt. Hvis folk der kommer ind og bliver arrangør kender nogen, som de mener vil kunne gøre en forskel, så hives folk nogle gange ind den vej. Ellers kigger vi også på gophere, som udviser stor entusiasme, drive og visse færdigheder i forskellige områder. Bl.a. er vores nuværende IT-hold skiftet ud gennem årene og har bestået af gophere, der har vist sig at være dygtige inden for det område. Ellers er vi som regel altid åbne for at få arrangører ind, og vores åbne tilmelding/ansøgningsskema er lavet for at gøre det lettere for nye arrangører at melde sig, selv hvis de ikke kender nogen i arrangørgruppen i forvejen. Så vi holder os ikke kun til en måde at få nyt blod ind.

Hvordan er fordelingen blandt arrangørerne mht. køn, alder og bopæl?
Vi er ca. 1/3 kvinder i arrangørgruppen, og aldersmæssigt dækker vi et spænd fra starten af 20’erne og op til et sted i 30’erne. Størstedelen er bosat i hovedstadsområdet eller i det mindste på Sjælland, da man nemmere kan være med til møder og lignende. Dog formåede jeg, indtil jeg i år flyttede herover pga. arbejde, at være arrangør, mens jeg studerede i Aalborg. Så bopæl er ikke en hindring, men for nogle grupper betyder det mere end andre, at man kan komme til møder og være involveret rent fysisk i løbet af året.

Hvad med arrangørernes uddannelsesbaggrund?
Der er vi altså også ganske pænt blandet. Udover at vi har en del inden for IT-branchen, en del med naturvidenskabelig baggrund såsom et par fysikere og dataloger, så har vi såmænd også en lokomotivfører, en civilingeniør, en pædagog, en lærer, en forskningsassistent og så en hel del studerende indenfor diverse forskellige retninger.

Fortæl lidt om, hvordan det er at være arrangør i forbindelse med J-Popcon 2014 – både generelt og hvordan det særligt er for dig.
Altså, det er jo lidt anderledes for mig i år i forbindelse med at jeg er flyttet herover og dermed kan komme med til nogle flere møder, i stedet for at køre det hele over mails, telefonsamtaler og mødereferater. Så det har været en ændring, af den gode slags. Selvom størstedelen af min forberedelse ligger i de sidste 2-3 måneder op til connen, da jeg står for receptionen og gopherne, så er jeg stadig med til møderne i løbet af året for at komme med min mening og gode ideer til de overordnede planer. Og så er det jo også hyggeligt at mødes med de andre. Selvom vi jo selvfølgelig arbejder, er der jo også altid plads til lidt sjovt indimellem. Vi har overordnede staff-møder hvor alle grupper er repræsenteret, og så holder alle grupper også individuelle møder, som der så bliver fuldt op på til staff-møder. Desuden har vi også en styregruppe, som jeg er med i, hvor vi er en håndfuld stykker, som har styr på de mere overordnede planer. Så der ender med at blive lagt ret mange timer i det hver måned hele året, men da jeg går meget op i det, så føles det ikke som arbejde på samme måde.

Hvordan er det at være arrangør nu sammenlignet med tidligere?
Det har været interessant at være med til planlægningen i løbet af året på en mere involveret måde, efter at jeg er flyttet herover. Og det har også fået mig til udvide mit engagement til andet end kun reception- og gopherområdet. Ellers har jeg nu altid syntes, det var en sjov tjans, og det synes jeg stadig, det er, hvor man kan hygge sig med ligesindede, der også brænder for at lave en fed con – helt frivilligt. Der er altså et specielt sammenhold i en gruppe der arbejder for noget frivilligt, og det er bare blevet bedre med årene i min optik.

Hvordan synes du, at J-Popcon har udviklet sig gennem årene?
Eftersom jeg har været med siden vi var omkring 1000 deltagere i 2006 i Valby Kulturhus, synes jeg godt, at vi kan sige, at connen har udviklet sig ganske meget bare rent størrelsesmæssigt, i takt med at miljøet er vokset og har vundet mere indpas. Desuden har vi også fået styr på mange ting bag scenen, som har lettet arbejde for arrangørerne, og som dermed gør det muligt for os at fokusere på at tilbyde den bedst mulige oplevelse til congængerne. I år har vi valgt at satse på et overordnet tema for connen for at skabe noget stemning udover den sædvanlige og for at skabe noget mere interaktion mellem congængerne og connen. Vi vil gerne give folk en følelse af, at de har været med til at skabe noget til connen og være en større del af den end normalt.

Hvilken J-Popcon har efter din mening været den bedste og hvorfor?
Dem alle sammen! Hver især har de deres charme og gode minder. Selvom der nogle gange sker ting, som ikke er så sjove lige det øjeblik, de sker (her tænker jeg evt. på det år i Valby, hvor der var en, der smadrede et toilet, så der var lukket for vandet en del af søndagen i hele bygningen!), så er de af en eller anden grund meget sjove at tænke tilbage på nu. Ikke mindst fordi vi alle kan huske, at det jo lykkes os at komme helskindet igennem det – dog en hel del søvn fattigere. ;)
Og så er der alle de gode minder såsom en hel nat med anime og alt for meget sukker og grin til en garderobevagt i kælderen i Valby eller nattevagt i receptionen med Munchkin og lagkage.
Alt i alt, så har jeg svært ved at vælge for jeg har synes godt om dem alle!

Hvilken J-Popcon har efter jer arrangørers mening kørt bedst organisatorisk?
Jeg synes, det gik ganske godt, da vi var i Valby, men da vi kom til DGI-byen skulle vi lige finde fodfæstet igen. Alting var helt nyt, man havde jo vaner, og arbejdsgangene var tilpasset til Valby, som vi så skulle lave om på. Så i 2010 var der lidt ekstra stress på arrangørerne. Det er vi heldigvis kommet godt efter, og vi har fået indarbejdet os i DGI-byen, så vi føler os hjemme der. Jeg var der ikke i 2011, da jeg var i udlandet et semester, så derfor må jeg nok ende med at sige, at 2013 var det bedste for mit personlige vedkommende. Ikke at jeg føler, at det har sejlet nogle af de andre år, kun at det var lige mere krævende i 2010.

Hvilke forventninger har du til dette års J-popcon? Hvad ser du mest frem til?
Mine forventninger er som sædvanlig positive. Jeg har for det første været med så mange gange, at jeg ved, hvad jeg kommer efter – og at man så har været med til at planlægge det, gør det også ret nemt at vide, hvad man kan se frem til. Ellers glæder jeg mig til at mødes med alle mine venner, få set lidt i biografen, shoppe lidt (meget) i dealerrummet, nyde nogle foredrag og generelt nyde stemningen med det nye high school tema.

Hvorfor faldt valget lige på ”high school kulturfestival” som tema?
Der er så meget anime, der foregår på en skole. Det er et klassisk japansk tema i anime og manga, og der er generelt en meget idylliseret holdning til det at gå i skole i den japanske befolkning. Desuden er japanerne glade for festivaler alle skoler har mindst en om året. Derfor rammer dette tema plet ned i en ramme omkring anime og manga, japanske unge, populærkultur og en lille bid af den japanske folkesjæl, og det er derfor vi har valgt at satse på det som årets (og J-popcons første) tema.

Hvis du skulle fremhæve nogle punkter ved lige præcis J-Popcon 2014, hvad skulle det så være?
Jeg ved godt, at det ikke er så stort for mange, og at det ikke er noget nyt, men personligt går jeg op i AMV-konkurrencen og ser den gerne vokse i popularitet. Selvom jeg ikke kan deltage, fordi jeg er arrangør, så skal jeg helt klart se den. Ellers er vi ganske stolte af de cosplay-dommere vi har fået hevet hjem, især Reika. Jeg glæder mig også til vores koncert med SIENNÀ. Da det stadig er hys-hys, mens jeg skriver dette, kan jeg ikke sige andet end, at der kommer nok også en koncert mere, så hold øje med vores hjemmside/Facebook for annonceringen – I kan GODT glæde jer. Og så er det vel nogle andre småting, som vi endnu har til gode at afsløre, når de sidste detaljer er på plads. Nå ja, og så er der vist nok noget med en tema-inspireret arrangør uniform i år. ;)

fredag den 21. februar 2014

Til J-Popcon for 7. gang

Det 3. interview i rækken her op imod J-Popcon, er med en trofast og loyal deltager, som har været med siden dengang connen blev afholdt i Valby. Personen har valgt at være anonym. I dette interview har jeg valgt at komme ind på, både hvad der motiverer vedkommende til at deltage, J-Popcons udvikling og lidt om den kommende con. Hvor bor du?
Brøndby

Hvor gammel er du?
22

Hvorfor tager du til J-Popcon?
Første gang var det en veninde der inviterede mig. Hun skulle på scenen og ville gerne have venner blandt publikum. De næste gange var jeg utroligt fascineret af cosplay, den venlige fornemmelse og alle de nye venner man fik. Nu er det mest for cosplayet, auktionen, dealer roomet og at mødes med de få venner, man kun ser til cons – og selvfølgelig for selve cosplayshowet.

Når du skriver ”mest for cosplayet”, mener du så, at du tager af sted for at kunne vise dit eget cosplay frem?
Ja

Hvornår deltog du for første gang til J-Popcon, og hvordan var det?
2007. Det var en fed oplevelse! Jeg fik åbnet mine øjne for en helt ny verden fyldt med glade og venlige mennesker!

Var J-Popcon 2007 dit første arrangement i fanmiljøet? Hvis ikke, hvad var så?
Ja, 2007 var min første gang i fanmiljøet.

Hvilke andre år har du deltaget til J-Popcon?
Alle undtagen i 2011.

Hvilken J-Popcon har efter din mening været den bedste og hvorfor?
De to første var de bedste. Der var masser af mennesker og dog ikke for mange. Man kunne være alle steder og følte ikke, at man trængte sig på.
Derudover lå det i Valby Kulturhus dengang, hvilket gav os muligheden for at have hele huset for os selv. I DGI-Byen er der også udefrakommende, der ofte skuler eller kigger underligt på en.

Så du ville egentlig gerne vende tilbage til Valby Kulturhus?
Personligt ville jeg elske at komme tilbage til kulturhuset. Dog tror jeg ikke, dette er en mulighed, da alle de nyankomne måtte følge med. Dette gør kulturhuset for småt til så mange mennesker. Måske er det også bare ren nostalgi fra min side, men Valby Kulturhus har helt klart haft en kæmpe indflydelse på min opfattelse af J-Popcon.

Hvordan synes du, at J-Popcon har udviklet sig gennem årene?
Det er blevet meget større. Nogle gange er det utroligt fedt, at det er så stort, men andre gange bliver man irriteret over alle de mennesker og varmen.

Hvordan synes du, at connen har udviklet sig indholdsmæssigt og organisatorisk?
J-popcon har utroligt meget indhold i forhold til de første gange, jeg var med. Gæstestjerner og dommere fra udlandet er blevet hevet ind, musikere, cosplaystjerner og konkurrencer. Man kan mærke, at der er flere ting at holde øje med, men samtidig er personalet også blevet bedre til at holde styr på tingene.

Synes du, der er sket en forandring i de deltagere som connen tiltrækker?
Der er bestemt sket en ændring i de folk, der bliver tiltalt af connen. Da jeg startede, var alle åbne og glade mennesker. Som regel var det unge på 12-15 år. Nu har connen tiltrukket dem på 20+.
Dem, der førhen har vundet cosplayshowet, bliver ofte arrogante og selvoptaget. De nyankomne kan let føle sig uvelkomne, hvis de bliver uheldige og støder på en af de gamle vindere.

Er dette noget du selv har oplevet? Hvis ja, hvordan?
Jeg oplevede det med min veninde, der tog mig med til min første J-Popcon. Hun vandt showet det år og tog til Japan. Langsomt holdt hun op med at tale til mig, svarede korte sætninger og hang kun ud med folk, der selv havde vundet konkurrencer eller var utroligt gode til at sy cosplays. Når jeg ser hende nu, undgår hun mig, og det er sket med mange af mine veninder i løbet af årene.

Hvilke forventninger har du til dette års J-popcon? Hvad ser du mest frem til?
Jeg glæder mig meget til at se årets cosplayshows. Jeg finder det interessant at se, hvilke ideer folk kommer på hvert år.
Dog glæder jeg mig også til auktionen, hvor man ofte finder interessante ting til gode priser. Jeg har også mit eget cosplay at vise frem og selvfølgelig er der dealer roomet, hvor alt kan findes.

Du må gerne skrive noget mere om dine forventninger. Er der f.eks. noget, du håber, at connen har forbedret eller tilføjet i forhold til tidligere år?
Jeg ville elske bedre oplysning om hvor og hvornår, tingene foregår. Der er så mange ting at holde styr på. Så mange muligheder at tage til. Et stykke papir med en oversigt, der hang lidt forskellige steder ville være utroligt fedt!

Hvor meget betyder connens indhold for dig?
Gæstestjernerne og konkurrencerne er ikke lige mig og kunne egentlig godt droppes. Men dealer roomet, auktionen og cosplayshowet er det jeg kommer efter, og derfor også noget, der for mig, er nødt til at være der.

Hvilken betydning har J-Popcon for dig?
J-popcon er for mig en verden i sig selv, hvor jeg kan træde ind og opføre mig lige så tosset, som jeg ønsker. Til connen behøver man ikke lægge låg på, hvem man er.
Samtidig er der også noget nostalgisk over at dukke op til det hvert år. Man bliver mindet om alle de ting – gode og dårlige – som man har oplevet her igennem årene, og man danner sig nye minder.

Hvad har fået dig til at vende tilbage til J-Popcon år efter år?
Der er nok mange ting, der spiller ind på den beslutning. For det første er det jo nostalgisk for mig. For det andet føler jeg mig bedre tilpas der. For det tredje kan jeg opleve mange ting, der i hverdagen er næsten umulige at finde.

tirsdag den 18. februar 2014

Til J-Popcon for første gang

Som ny deltager ser man ofte anderledes på en con, end dem der har deltaget mange gange. Så derfor besluttede jeg mig for både at interviewe en, som skal være med for første gang, og en anden som har deltaget til J-Popcon gennem en årrække. Vi starter ud med Maria Hinsch, som ikke bare for første gang skal deltage til J-Popcon men i det hele taget til et mere organiseret arrangement i fanmiljøet. Dette er interview nr. 2 i række af interviews i forbindelse med den kommende J-Popcon. Læs det første med Kida Clausen - debutant i Danish Cosplay Championship her.Hvor bor du? 
Karlslunde (Greve Kommune)

Hvor gammel er du?
18 år, fylder 19 år til april

Hvor længe har du været interesseret i anime og manga?
Siden 7. klasse, men begyndte først rigtigt ”at dyrke det”, da jeg kom på gymnasiet, da en ny ven fortalte mig om de forskellige cons og ting der foregik inden for anime og manga.

Er den kommende J-Popcon det første arrangement, du skal deltage til i fanmiljøet? Hvis ikke, må du gerne skrive, hvad du ellers har været med til.
Jeg har været med til walks, men udover det har jeg ikke været med til noget, men jeg har fået mange historier om connerne.

Hvordan hørte du om J-Popcon?
Da jeg startede i gym, var der en af mine klassekammerater (nuværende venner), som begyndte at fortælle mig om anime og manga, og hvad der foregik inden for denne "verden". Jeg er dog flere gange blevet inviteret med til både J-popcon og Genki, men på grund af pengemangel er det først i år, jeg har muligheden for at være med.

Hvorfor har du valgt at tage til J-Popcon 2014? Skal du af sted sammen med nogen?
Jeg syntes, det kunne være fedt at opleve en anden subkultur og mærke sammenholdet mellem folk. Når man fx. er med til walks, er folk meget imødekomme og glade, og jeg har fået mange venner der, og derfor syntes jeg, det ville være en fed mulighed.
Ja, jeg skal følges med fire venner; to der allerede har prøvet at være til conner, en der har prøvet at være med til en walk, men altid godt har ville prøve mere inden for anime og manga, og til sidst en der en helt ny til anime og manga, aldrig har været til walks og først i år har hørt om connerne.

Er valget faldet på J-Popcon frem for andre conner, fordi det passede med, at du havde penge til den eller har du bevidst valgt den, fordi den lyder mest interessant?
Jeg har valgt at være med til denne con – og forhåbentligt flere fremover – fordi jeg først havde penge til det nu. Jeg  har også først overskuddet nu, da jeg der før i tiden har været noget i vejen, men denne gang er der ingen til at stoppe mig.  

Planlægger du også at deltage i andre arrangementer i fanmiljøet?
Ja, jeg synes, det fedt at møde andre med samme interesse som mig selv – og få nye forhold med andre er bare fedt.

Hvilke forventninger har du til J-Popcon? Hvad ser du mest frem til og hvorfor?
At der er en masse imødekommende mennesker, der er glade og hyper – lidt ligesom mig selv. Jeg ser mest frem til, som sagt at møde en masse (forhåbentligt) imødekommende mennesker og at opleve miljøet til connerne. Jeg har jo fået en masse historier om, hvad der kan ske, og det ser jeg meget frem til.

Er der nogen specielle events eller områder, som du ser frem til?
Maid cafen glæder jeg mig meget til, da en af mine venner skal arbejde derinde. Jeg glæder mig bare til at opleve sammenholdet.

Hvordan håber du, at maid caféen vil være?
Jeg håber, der vil være masser af japansk inspireret udsmykning med masser af farver, og animebilleder med søde dyr eller noget i den retning.

Skal du cosplaye? Hvorfor/hvorfor ikke?
JA I DEN GRAD!!! Jeg skal cosplaye Sakura Haruno fra Naruto. Jeg cosplayer hende, da det er noget fra min barndom og syntes dertil, hun også er en AWESOME person.

Skal du cosplaye sammen med andre? (Altså har du planlagt dit cosplay sammen med nogen, som du skal mødes med og/eller gå rundt med?)
Nej, jeg ved, at en af mine venner skal cosplaye fra samme serie, men det var/er ikke planlagt, så det er bare et tilfælde.

Har du overvejet at melde dig som frivillig hjælper altså gopher? Hvorfor/hvorfor ikke?
Jeg vidste ikke, man kunne. Jeg ved heller ikke, hvad man laver som gopher.